C770 Diamond Wire

โซ่ตัดคอนกรีต ใช้สำหรับตัดคอนกรีต ตัดเหล็กได้
เหมาะกับเครื่องร Wire Saw CS10 มีความคมสูง อายุการใช้งานนาน ตัดได้ไว

สนใจผลิตภัณฑ์ พาวเวอร์ คัท  Husqvarna เครื่องตัดเจาะคอนกรีต 
power cutter , wall saw, floor saw, coring  ,robot demolition 
ใบตัดคอนกรีต ใบตัดเพชร กระบอกเจาะคอนกรีต กระบอกเพชร คุณภาพสูง ใช้งานทนทาน
ติดต่อโทร. 02-275-1212