• สินค้า>
  • Equipment>
  • K 3000 VAC Attrachment

K 3000 VAC Attrachment

K3000 VAC อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่อง K3000 WET สามารถใช้ต่อกรณีต้องการตัดแห้ง

สนใจผลิตภัณฑ์ พาวเวอร์ คัท  Husqvarna เครื่องตัดเจาะคอนกรีต 
power cutter , wall saw, floor saw, coring  ,robot demolition 
ใบตัดคอนกรีต ใบตัดเพชร กระบอกเจาะคอนกรีต กระบอกเพชร คุณภาพสูง ใช้งานทนทาน
ติดต่อโทร. 02-275-1212