D 865

กระบอกเจาะคอริ่ง กระบอกเพชร
มีไซส์ 2" ,2.5", 3" , 4" , 5" , 6" , 8" , 10 " และ 12"
สามารถเจาะคอนกรีตได้ทุกแบบ รวมทั้งเจาะแอสฟอลได้อย่างสบาย
คุณภาพการใช้งานสูงและทนทาน

สนใจผลิตภัณฑ์ พาวเวอร์ คัท  Husqvarna เครื่องตัดเจาะคอนกรีต 
power cutter , wall saw, floor saw, coring  ,robot demolition 
ใบตัดคอนกรีต ใบตัดเพชร กระบอกเจาะคอนกรีต กระบอกเพชร คุณภาพสูง ใช้งานทนทาน
ติดต่อโทร. 02-275-1212

Download File : D 865