ประวัติความเป็นมา "บริษัท พาวเวอร์ คัท จำกัด"

บริษัท พาวเวอร์ คัท จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2545 วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือตัดและเจาะคอนกรีตจากต่างประเทศรวมทั้งผลิตภัณฑ์ใบตัดเพชรและกระบอกเจาะเพชร เพื่ิอให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในรูปลักษณ์และคุณภาพของสินค้้าตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ บริษัท พาวเวอร์ คัท จำกัด ของเรา ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าให้เติบโตอย่างน่าภูมิใจในด้านผลิตภัณฑ์มาอย่างยาวนานมาจนเป็นที่รู้จักในวงการก่อสร้างมาจนถึงปัจุบัน

ทั้งนี้ยังได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของ " ผลิตภัณฑ์ Husqvarna " จากประเทศสวีเดน
ผู้เชี่ยวชาญ้านเครื่องมือคอนกรีตระดับโลก ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพแลระความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ตัดและเจาะคอนกรีตของ บริษัท ฯ จึงได้แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย " ผลิตภัณฑ์ Husqvarna ด้าน Construction " แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

เราให้บริการลูกค้าของเราด้วยความจริงใจอย่างดีเยี่ยมเสมอมา โดยเน้นตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง ความเข้าอกเข้าใจ และการหยั่งถึงความต้องการของลูกค้า

คุณภาพและบริการเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ บริษัท พาวเวอร์ คัท จำกัด หมายถึงการให้บริการต่อลูกค้าเราด้วยความจริงใจ ด้วยความเสียสละและด้วยการสร้างสรรค์ การผสมผสานกันของปัจจัยเหล่านี้นำเข้ามาสู่การปฎิบัติงานของพวกเรา ซึ่งถือเป็นหลักกำหนดในการทำให้คุณภาพงานเกิดความมั่นคงอย่างแน่วแน่ต่อลูกค้าของเราตลอดไป